Strona Główna * Panel poczty * Kontakty * Plan lekcji 15 Październik 2018, 20:15  
Menu

sobek_1 Szkoła
Patron
Symbole
Oferta
Historia szkoły
Certyfikaty
Orlik 2012
Galeria

sobek_1 Oddział Przedszkolny
Oddział przedszkolny 3,4,5-latków
Oddział przedszkolny 5,6-latków "0"
Koncepcja pracy oddziału przedszkolnego
Przedszkolny Oddział Specjalny

sobek_1 Praca szkoły
Dyrekcja
Sekretariat
Administracja
Gabinet medyczny
Autobusy
Basen
Rejon szkoły
Kontakt

sobek_1 Uczniowie
null.gif sobek1 Sześciolatek w szkole
Dojrzałość szkolna
Integracja
Nasze klasy
Parlament Uczniowski
Szkolny Klub Wolontariatu
Zajęcia dodatkowe
Konkursy
Absolwenci
Absolwent roku
Egzamin ósmoklasisty

sobek_1 Nauczyciele
Rada Pedagogiczna
Wychowawcy klas
Pedagog
Psycholog
Logopeda
Gimnastyka korekcyjna
Reedukator
Rehabilitacja
Sala doświadczania świata
Świetlica I-IV
Świetlica V-VII
Biblioteka i ICIM
Administrator strony

sobek_1 Rodzice
Zebrania
Rada Rodziców
AUTYZM
news.gif sobek1 REFORMA EDUKACJI

sobek_1 Wskazówki
Integracja sensoryczna
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Dopalacze
Bezpieczeństwo
Grypa A(H1N1)
ZDROWE ŻYWIENIE

sobek_1 Dokumenty
Statut szkoły
Przedmiotowe zasady oceniania
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
Koncepcja pracy szkoły
Wewnątrzszkolny program doradztwa zawodowego
Szkolny zestaw programów nauczania
Szkolny zestaw podręczników
Innowacje
Prawa i obowiązki ucznia
Szkoła bez przemocy
Procedura odbioru dzieci
Dokumenty do pobrania

sobek_1 Informacje
Klauzula informacyjna (RODO)
Kalendarz roku szkolnego
Plan pracy szkoły
null.gif sobek1 Plan lekcji
Podręczniki
Ważne daty
Dzwonki
Linki
Pliki do pobrania

Certyfikaty

SZKOŁA W RUCHU
SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW
Dzwonki
    1. 8.00 - 8.45
    2. 8.55 - 9.40
    3. 9.50 - 10.35
    4. 10.45 - 11.30
    5. 11.50 - 12.35
    6. 12.50 - 13.35
    7. 13.45 - 14.30
    8. 14.40 - 15.25
Historia II wojny światowej: kampania wrześniowa - 2016
Konkurs
Historia II wojny światowej: kampania wrześniowa - 2016

Centrum Edukacji Historycznej MYŚLICIEL - I Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Historia II wojny światowej: kampania wrześniowa”
W naszej szkole rozpoczęły się przygotowania do ogólnopolskiego konkursu historycznego o tematyce kampanii wrześniowej rozpoczynającej II wojnę światową.
Pierwsi odważni uczniowie klas IV-VI zgłosili się do udziału... BRAWO!
Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w dniu 24 listopada 2016 roku w naszej szkole.

Proszę zapoznać się z regulaminem konkursu.

Centrum Edukacji Historycznej MYŚLICIEL I Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Historia II wojny światowej: kampania wrześniowa”
REGULAMIN
1. Organizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Historia II wojny światowej: kampania wrześniowa” jest Centrum Edukacji Historycznej MYŚLICIEL z siedzibą w Warszawie.
2. W roku szkolnym 2016/2017 Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
*dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI (test i praca plastyczna)
3. Cele I Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Historia II wojny światowej: kampania wrześniowa”:
*rozwijanie wiedzy i zainteresowania historią naszej Ojczyzny, Europy i świata;
* budzenie szacunku dla Polaków i ich bohaterskich czynów podczas kampanii wrześniowej;
* kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży;
* propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
* propagowanie uroczystego obchodzenia rocznic historycznych związanych z kampanią wrześniową;
* rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach (np. mapa, plan, tekst źródłowy, książka, film, itp.).
4. Formy I Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Historia II wojny światowej: kampania wrześniowa”:
a) TEST
przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych;
* składa się z 30 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru (1 punkt za prawidłową odpowiedź) oraz z jednego pytania otwartego (od 0 do 10 punktów);
*przy pytaniach zamkniętych uczeń wybiera wyłącznie jedną odpowiedź i zaznacza ją przez zamalowanie odpowiedniego kwadratu na karcie odpowiedzi;
* do uzupełniania testu uczeń używa długopisu lub pióra z czarnym bądź niebieskim wkładem; nie wolno korzystać z ołówka i korektora;
*odpowiedzi do testu uczeń udziela na kartach odpowiedzi przesłanych przez Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu, które następnie zostaną odesłane do niego celem sprawdzenia. Arkusze testów konkursowych pozostają własnością ucznia.

Zakres tematyczny testu dla szkoły podstawowej:
1. Bitwy (Westerplatte, Wizna, Bzura, Kępa Oksywska, Warszawa, Hel, Kock [data, dowódcy, nazwy jednostek]).
2. Armie polskie (dowódcy, nazwy jednostek, usytuowanie na mapie).
3. Polska Marynarka Wojenna we wrześniu 1939 r. (jej stan i działania, m.in: ORP Orzeł, ORP Gryf, ORP Wicher, ORP Wilk, ORP Grom).
4. Założenia niemieckiego planu Fall Weiss.
5. Agresja radziecka na Polskę (data, główne miejsca walk).
6. Ważne daty i pojęcia (m.in. 1.09.1939, 17.09.1939, 2.10.1939, 5.10.1939; dziwna wojna, kampania wrześniowa, Polskie Termopile, okupacja, agresja).

KONKURS PLASTYCZNY
* Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej (klasy IV-VI);
*tematem pracy jest kampania wrześniowa i związane z nią wydarzenia oraz postaci historyczne – uczeń może wykonać portret, zilustrować dowolnie wybrane wydarzenie z kampanii wrześniowej lub zaprezentować współczesne miejsca upamiętniające kampanię np. pomniki, rzeźby, itp.;
* zadaniem ucznia jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej w formacie A 4 przy wykorzystaniu dowolnej techniki (oprócz technik przestrzennych);
*prace plastyczne muszą być zatytułowane i zawierać ponadto: imię i nazwisko autora oraz opiekuna i dane adresowe szkoły.

Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w dniu 24 listopada 2016 roku. Czas trwania: 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne.
Serdecznie zapraszam uczniów klas IV- VI do udziału.
Udział w konkursie należy zgłosić do 18 października 2016 r. do p. Katarzyny Marchowieckiej.

Notatka: p. K. Marchowiecka


Archiwum newsów


[ powrót - poprzednia strona ]

BIP
FACEBOOK
DZIENNIK

Dziennik elektroniczny:

Logowanie do dziennika

Poradniki

CYBERNAUCI
SPONSORZY
Telefon zaufania
Pajacyk
Bezpieczny internet


Informacje

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Urząd Miasta Kołobrzeg

Urząd Gminy Kołobrzeg

Miejska Biblioteka Publiczna

Regionalne Centrum Kultury

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Losowa Fotka
jpg_07.JPG
jpg_07.JPG
Szkolny Konkurs Recytatorski - 2016
Pogoda

Pogoda dla Kołobrzegu
według onet.pl