Strona Główna * Panel poczty * Kontakty * Plan lekcji 26 Wrzesień 2018, 04:38  
Menu

sobek_1 Szkoła
Patron
Symbole
Oferta
Historia szkoły
Certyfikaty
Orlik 2012
Galeria

sobek_1 Oddział Przedszkolny
Oddział przedszkolny 3,4,5-latków
Oddział przedszkolny 5,6-latków "0"
Koncepcja pracy oddziału przedszkolnego
Przedszkolny Oddział Specjalny

sobek_1 Praca szkoły
Dyrekcja
Sekretariat
Administracja
Gabinet medyczny
Autobusy
Basen
Rejon szkoły
Kontakt

sobek_1 Uczniowie
null.gif sobek1 Sześciolatek w szkole
Dojrzałość szkolna
Integracja
Nasze klasy
Parlament Uczniowski
Szkolny Klub Wolontariatu
Zajęcia dodatkowe
Konkursy
Absolwenci
Absolwent roku
news.gif sobek1 Egzamin ósmoklasisty

sobek_1 Nauczyciele
Rada Pedagogiczna
Wychowawcy klas
Pedagog
Psycholog
Logopeda
Gimnastyka korekcyjna
Reedukator
Rehabilitacja
Sala doświadczania świata
Świetlica I-IV
Świetlica V-VII
Biblioteka i ICIM
Administrator strony

sobek_1 Rodzice
Zebrania
Rada Rodziców
AUTYZM
news.gif sobek1 REFORMA EDUKACJI

sobek_1 Wskazówki
Integracja sensoryczna
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Dopalacze
Bezpieczeństwo
Grypa A(H1N1)
ZDROWE ŻYWIENIE

sobek_1 Dokumenty
Statut szkoły
Przedmiotowe zasady oceniania
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
Koncepcja pracy szkoły
Wewnątrzszkolny program doradztwa zawodowego
Szkolny zestaw programów nauczania
Szkolny zestaw podręczników
Innowacje
Prawa i obowiązki ucznia
Szkoła bez przemocy
Procedura odbioru dzieci
Dokumenty do pobrania

sobek_1 Informacje
Klauzula informacyjna (RODO)
Kalendarz roku szkolnego
Plan pracy szkoły
null.gif sobek1 Plan lekcji
Podręczniki
Ważne daty
Dzwonki
Linki
Pliki do pobrania

Certyfikaty

SZKOŁA W RUCHU
SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW
Dzwonki
    1. 8.00 - 8.45
    2. 8.55 - 9.40
    3. 9.50 - 10.35
    4. 10.45 - 11.30
    5. 11.50 - 12.35
    6. 12.50 - 13.35
    7. 13.45 - 14.30
    8. 14.40 - 15.25
„Tydzień Życzliwości” w Szkole Podstawowej Nr 5 - 2017
Wydarzenia

„Tydzień Życzliwości” w Szkole Podstawowej Nr 5 - 2017

Projekt edukacyjny „Tydzień Życzliwości” w Szkole Podstawowej Nr 5 edycja 2017

W placówce, jak co roku odbył się projekt edukacyjny Tydzień życzliwości mający na celu propagowanie zasad kulturalnego zachowania w sytuacjach dnia codziennego oraz rozwijanie sprawności komunikacyjnej uczniów.
Realizacja projektu umożliwia uczniom nabycie następujących umiejętności:
• efektywnego porozumiewania się w różnych sytuacjach konfliktowych z rówieśnikami,
• efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie ze szczególnym naciskiem na współdziałanie z rówieśnikami niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie, z zachowaniem obowiązujących norm.

Realizując projekt, uczniowie:
• doskonalą nawyki kulturalnych zachowań w różnych sytuacjach,
• rozumieją konieczność eliminowania z języka wulgaryzmów,
• codziennie używają zwrotów i form grzecznościowych,
• przygotowują się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości,
• utrwalają nawyki kulturalnych zachowań w różnych sytuacjach,
• kształtują postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

Projekt angażuje wszystkich uczniów oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu. W ramach tygodnia w szkole odbyły się dwa przedstawienia profilaktyczne „Supełki – zwierzakowo” – rozwijanie empatii i szacunku wobec zwierząt i kształtowanie opiekuńczej postawy wobec słabszych oraz „Wielka ucieczka” – traktujący problem uzależnień od dopalaczy oraz nauki asertywności i zdrowego stylu życia.Notatka: p. Milena Garbacz - Zatorska


Archiwum newsów


[ powrót - poprzednia strona ]

BIP
FACEBOOK
DZIENNIK

Dziennik elektroniczny:

Logowanie do dziennika

Poradniki

CYBERNAUCI
SPONSORZY
Telefon zaufania
Pajacyk
Bezpieczny internet


Informacje

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Urząd Miasta Kołobrzeg

Urząd Gminy Kołobrzeg

Miejska Biblioteka Publiczna

Regionalne Centrum Kultury

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Losowa Fotka
jpg_16.JPG
jpg_16.JPG
Sprawozdanie z konkursu historycznego WOKÓŁ JÓZEFA WYBICKIEGO I HYMNU POLSKIEGO - 2014
Pogoda

Pogoda dla Kołobrzegu
według onet.pl