Strona Główna * Panel poczty * Kontakty * Plan lekcji 26 Wrzesień 2018, 01:30  
Menu

sobek_1 Szkoła
Patron
Symbole
Oferta
Historia szkoły
Certyfikaty
Orlik 2012
Galeria

sobek_1 Oddział Przedszkolny
Oddział przedszkolny 3,4,5-latków
Oddział przedszkolny 5,6-latków "0"
Koncepcja pracy oddziału przedszkolnego
Przedszkolny Oddział Specjalny

sobek_1 Praca szkoły
Dyrekcja
Sekretariat
Administracja
Gabinet medyczny
Autobusy
Basen
Rejon szkoły
Kontakt

sobek_1 Uczniowie
null.gif sobek1 Sześciolatek w szkole
Dojrzałość szkolna
Integracja
Nasze klasy
Parlament Uczniowski
Szkolny Klub Wolontariatu
Zajęcia dodatkowe
Konkursy
Absolwenci
Absolwent roku
news.gif sobek1 Egzamin ósmoklasisty

sobek_1 Nauczyciele
Rada Pedagogiczna
Wychowawcy klas
Pedagog
Psycholog
Logopeda
Gimnastyka korekcyjna
Reedukator
Rehabilitacja
Sala doświadczania świata
Świetlica I-IV
Świetlica V-VII
Biblioteka i ICIM
Administrator strony

sobek_1 Rodzice
Zebrania
Rada Rodziców
AUTYZM
news.gif sobek1 REFORMA EDUKACJI

sobek_1 Wskazówki
Integracja sensoryczna
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Dopalacze
Bezpieczeństwo
Grypa A(H1N1)
ZDROWE ŻYWIENIE

sobek_1 Dokumenty
Statut szkoły
Przedmiotowe zasady oceniania
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
Koncepcja pracy szkoły
Wewnątrzszkolny program doradztwa zawodowego
Szkolny zestaw programów nauczania
Szkolny zestaw podręczników
Innowacje
Prawa i obowiązki ucznia
Szkoła bez przemocy
Procedura odbioru dzieci
Dokumenty do pobrania

sobek_1 Informacje
Klauzula informacyjna (RODO)
Kalendarz roku szkolnego
Plan pracy szkoły
null.gif sobek1 Plan lekcji
Podręczniki
Ważne daty
Dzwonki
Linki
Pliki do pobrania

Certyfikaty

SZKOŁA W RUCHU
SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW
Dzwonki
    1. 8.00 - 8.45
    2. 8.55 - 9.40
    3. 9.50 - 10.35
    4. 10.45 - 11.30
    5. 11.50 - 12.35
    6. 12.50 - 13.35
    7. 13.45 - 14.30
    8. 14.40 - 15.25
Konkurs Plastyczny dla dzieci 5 i 6 letnich - 2010
Konkurs

Konkurs Plastyczny dla dzieci 5 i 6 letnich - 2010

Regulamin Konkursu Plastycznego „Hu, hu, ha, zima wcale nie jest zła!”

I. Organizator - Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu

II. Cele konkursu
- Wyrażanie odczuć w formie plastycznej.
- Rozwijanie wyobraźni i twórczych umiejętności dzieci.
- Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci.

III. Uczestnicy - Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5 i 6 letnich mieszkających w Kołobrzegu.

IV. Warunki konkursu
- Każde przedszkole może przesłać dowolną ilość prac – każdy uczestnik składa tylko 1 pracę.
- Organizator przyjmuje prace wykonane samodzielnie dowolną techniką w dowolnym formacie. Prace nie mogą być przestrzenne.
- Prace zgłaszane do konkursu powinny mieć charakter indywidualny lub zbiorowy (prace zbiorowe wykonuje maksymalnie 5 osób).
- Wszystkie prace muszą być czytelnie opisane na odwrocie wg załączonego wzoru (załącznik 1) – literami drukowanymi.
- Prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
- Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych z podaniem danych autora. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

V. Termin składania prac
- Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przekazać lub przesłać w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dostarczenie przesyłki do dnia 14 stycznia 2011r. (ważna data stempla pocztowego) na adres :

Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Pawła II
ul. Arciszewskiego 20
78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 16 241, 094 35 11 721

VI. Komisja konkursowa
- Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

VII. Ocena prac
- Komisja zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze laureatów konkursu.
- Decyzje komisji są suwerenne i ostateczne.

VIII. Nagrody
- Organizator przewiduje nagrody oraz dyplomy dla laureatów.
- Nagrodzone prace zaprezentowane zostaną na stronie internetowej www.sp5.kolobrzeg.pl
- O terminie i miejscu wręczenia nagród uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni oddzielnym komunikatem.

IX. Postanowienia końcowe
- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31 stycznia 2011 roku w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II.
- Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.sp5.kolobrzeg.pl
- W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje organizator.

X. Informacje o konkursie można uzyskać:
- tel. 094 35 16 241, 094 35 11 721, (prosić p. Ewę Smaruj lub p. Małgorzatę Chmiel)
- e-mail: admin@sp5.kolobrzeg.pl

Serdecznie zapraszamy!załącznik 1

Opis pracy
Imię i nazwisko autora
(autorów) pracy, grupa

Wiek
Nazwa i adres przedszkola w którym
wykonano pracę, tel. kontaktowy

Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna)Archiwum newsów


[ powrót - poprzednia strona ]

BIP
FACEBOOK
DZIENNIK

Dziennik elektroniczny:

Logowanie do dziennika

Poradniki

CYBERNAUCI
SPONSORZY
Telefon zaufania
Pajacyk
Bezpieczny internet


Informacje

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Urząd Miasta Kołobrzeg

Urząd Gminy Kołobrzeg

Miejska Biblioteka Publiczna

Regionalne Centrum Kultury

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Losowa Fotka
zdj_16.jpg
zdj_16.jpg
Pasowanie na czytelnika - 2012
Pogoda

Pogoda dla Kołobrzegu
według onet.pl