Strona Główna * Panel poczty * Kontakty * Plan lekcji 18 Październik 2018, 20:08  
Menu

sobek_1 Szkoła
Patron
Symbole
Oferta
Historia szkoły
Certyfikaty
Orlik 2012
Galeria

sobek_1 Oddział Przedszkolny
Oddział przedszkolny 3,4,5-latków
Oddział przedszkolny 5,6-latków "0"
Koncepcja pracy oddziału przedszkolnego
Przedszkolny Oddział Specjalny

sobek_1 Praca szkoły
Dyrekcja
Sekretariat
Administracja
Gabinet medyczny
Autobusy
Basen
Rejon szkoły
Kontakt

sobek_1 Uczniowie
null.gif sobek1 Sześciolatek w szkole
Dojrzałość szkolna
Integracja
Nasze klasy
Parlament Uczniowski
Szkolny Klub Wolontariatu
Zajęcia dodatkowe
Konkursy
Absolwenci
Absolwent roku
Egzamin ósmoklasisty

sobek_1 Nauczyciele
Rada Pedagogiczna
Wychowawcy klas
Pedagog
Psycholog
Logopeda
Gimnastyka korekcyjna
Reedukator
Rehabilitacja
Sala doświadczania świata
Świetlica I-IV
Świetlica V-VII
Biblioteka i ICIM
Administrator strony

sobek_1 Rodzice
Zebrania
Rada Rodziców
AUTYZM
news.gif sobek1 REFORMA EDUKACJI

sobek_1 Wskazówki
Integracja sensoryczna
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Dopalacze
Bezpieczeństwo
Grypa A(H1N1)
ZDROWE ŻYWIENIE

sobek_1 Dokumenty
Statut szkoły
Przedmiotowe zasady oceniania
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
Koncepcja pracy szkoły
Wewnątrzszkolny program doradztwa zawodowego
Szkolny zestaw programów nauczania
Szkolny zestaw podręczników
Innowacje
Prawa i obowiązki ucznia
Szkoła bez przemocy
Procedura odbioru dzieci
Dokumenty do pobrania

sobek_1 Informacje
Klauzula informacyjna (RODO)
Kalendarz roku szkolnego
Plan pracy szkoły
null.gif sobek1 Plan lekcji
Podręczniki
Ważne daty
Dzwonki
Linki
Pliki do pobrania

Certyfikaty

SZKOŁA W RUCHU
SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW
Dzwonki
    1. 8.00 - 8.45
    2. 8.55 - 9.40
    3. 9.50 - 10.35
    4. 10.45 - 11.30
    5. 11.50 - 12.35
    6. 12.50 - 13.35
    7. 13.45 - 14.30
    8. 14.40 - 15.25
Teatr lekcją życia i wakacje - 2012
Wydarzenia
Teatr lekcją życia i wakacje - 2012Teatr lekcją życia i...przerwa wakacyjna25.06.2012 r.Za nami pierwsza część zajęć odbywających się w ramach projektu "Teatr lekcją życia". Pierwsze spotkania z reżyserem, warsztaty plastyczne oraz zajęcia z psychologiem i psychiatrą (w grupie członków Stowarzyszenia Feniks). Jak na razie najwięcej radości sprawiło przygotowanie rekwizytów i elementów scenografii. Przy okazji poznano różne techniki sztuk plastycznych np. rysunek, malowanie farbami, montaż konstrukcji przestrzennych.

W ramach edukacji teatralnej przygotowano pierwszą część PRZEWODNIKA TEATROLOGA i przeprowadzono warsztaty - dramy.

Już za kilka dni przerwa wakacyjna, a po niej intensywna praca nad spektaklem. Ruszamy ponownie we wrześniu. Zapraszamy na zajęcia.

Zadanie zostało dofinansowane kwotą 14 000 złotych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

PRZEWODNIK TEATROLOGA …czyli słowo o teatrze….cz I

Teatr – rodzaj sztuki widowiskowej, w której aktor lub grupa aktorów na żywo daje przedstawienie dla zgromadzonej publiczności. Terminem teatr określa się też sam spektakl teatralny lub też budynek, w którym on jest grany.

Rodzaje teatru

 • repertuarowy
 • impresaryjny
 • bulwarowy
 • ogródkowy
 • radiowy i teatr telewizyjny
 • uliczny
 • teatr objazdowy
 • szkolny
 • lalkowy – przy zastosowaniu marionetek, kukiełek, pacynek, sycylijek (lalek z uchwytami u głowy, pleców i rąk za które aktor trzyma lalkę) oraz teatr cieni
 • muzyczny

  Teatrologia- nauka o teatrze. Teatrolog stara się patrzeć na teatr obiektywnie, zazwyczaj analizuje tekst dzieła dramatycznego oraz inscenizację w różnych kontekstach (np. historycznym, teoretycznym, kulturowym).

  Rodzaje widowisk teatralnych
 • przedstawienie dramatyczne (może też zawierać elementy innych rodzajów widowisk teatralnych)
 • opera, pierwotnie poważna, od XVII wieku także komiczna
 • operetka – z mniej skomplikowaną fabułą niż opera, z niej wykształciły się gatunki współczesne: śpiewogra i musical
 • balet, który wykształcił się z komedii dell'arte i widowisk jarmarcznych
 • pantomima – oparta wyłącznie na geście, mimice, ruchu, z wyeliminowanym słowem
 • teatr plastyczny – opierający się na plastyce ruchu, dekoracji i sposobu wyrażania się

  Scena – przestrzeń (podwyższenie) w budynku teatralnym przeznaczone dla wystawiania utworów, usytuowana powyżej widowni i oddzielona od niej kurtyną, odpowiednio wyposażona pod względem technicznym, stanowiąca miejsce gry aktorów.

  Proscenium -część sceny wysunięta przed kurtynę

  Odmiany scen:
 • pudełkowa (włoska)
 • oddzielona jest od widowni kurtyną i rampą
 • otwarta (estradowa)
 • pozbawiona kurtyny, może być otoczona widownią z trzech stron
 • en ronde – w kształcie koła lub czworoboku, otoczona jest widownią z czterech stron.

  Spektakl lub widowisko teatralne (fr. spectacle, łac. spectaculum) – utwór dramatyczny lub inne dzieło sztuki teatralnej odegrane przez aktorów przed zgromadzoną w tym celu publicznością.

  Elementy spektaklu
 • Aktor - buduje dla widza umowną rzeczywistość teatralną, bez aktora spektakl nie jest możliwy.
 • Choreografia – ruch sceniczny
 • Mimika-wyraz twarzy aktora
 • Tekst – dramat lub scenariusz
 • Reżyser -koordynator wszystkich działań scenicznych i innych elementów spektaklu

  Widowisko teatralne stanowi efekt połączenia różnych sztuk – literatury (w wypadku przedstawienia dramatu), sztuki aktorskiej, muzyki (zwłaszcza w przedstawieniach muzycznych, jak opera lub operetka), choreografii (zwłaszcza w przypadku widowisk baletowych).

  Elementy widowiska teatralnego:
 • gra aktorska realizowana głosowo
 • aktorska ekspresja motoryczna
  - aktorska ekspresja mimiczna
  - gestyka – ruch aktora na scenie
 • właściwości wyglądu aktora: jego typ urody, charakteryzacja, kostium lub maska
 • właściwości przestrzeni scenicznej
  - dekoracja
  - oświetlenie
  - rekwizyty teatralne
 • efekty akustyczne i muzyka


 • Archiwum newsów


  [ powrót - poprzednia strona ]

  BIP
  FACEBOOK
  DZIENNIK

  Dziennik elektroniczny:

  Logowanie do dziennika

  Poradniki

  CYBERNAUCI
  SPONSORZY
  Telefon zaufania
  Pajacyk
  Bezpieczny internet


  Informacje

  Ministerstwo Edukacji Narodowej

  Urząd Miasta Kołobrzeg

  Urząd Gminy Kołobrzeg

  Miejska Biblioteka Publiczna

  Regionalne Centrum Kultury

  Centralna Komisja Egzaminacyjna

  Losowa Fotka
  zdj_18.JPG
  zdj_18.JPG
  Zielona szkoła - 2010
  Pogoda

  Pogoda dla Kołobrzegu
  według onet.pl