Od Obertyna do Wiednia- XXI Ogólnopolski Konkurs Historyczny - 2015
Dodane przez admin dnia 18 listopad 2015

Od Obertyna do Wiednia- XXI Ogólnopolski Konkurs Historyczny - 2015

5 listopada 2015 roku w naszej szkole odbył się szkolny etap XXI Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531–1683. Od Obertyna do Wiednia. Rzeczpospolita Obojga Narodów”.


Rozszerzona zawartość newsa

Od Obertyna do Wiednia- XXI Ogólnopolski Konkurs Historyczny - 2015

5 listopada 2015 roku w naszej szkole odbył się szkolny etap XXI Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531–1683. Od Obertyna do Wiednia. Rzeczpospolita Obojga Narodów”.
Konkurs przeznaczony był dla uczniów: szkoły podstawowej (klasy IV–VI); gimnazjum; zasadniczej szkoły zawodowej.
Uczniowie biorący udział w Konkursie musieli wykazać się:
1) wiadomościami i umiejętnościami z zakresu historii Polski i historii powszechnej od XVI do końca XVII wieku określonymi w podstawie programowej szkoły podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej;
2) znajomością zagadnień z historii Polski w latach 1531–1683 wykraczających poza podstawę programową szkoły podstawowej;
3) wiedzą dotyczącą oręża polskiego od XVI do końca XVII wieku, z uwzględnieniem znajomości broni i barwy, architektury obronnej, topografii wojskowej, heraldyki, sfragistyki, falerystyki, literatury, muzyki i pieśni, malarstwa historycznego.

Komisja konkursowa składała się z następujących osób:
Przewodniczący Komisji Konkursowej: Wicedyrektor p. mgr Renata Kurdybacha
Członkowie komisji: p. mgr Katarzyna Marchowiecka p. mgr Aldona Przybylska.

Udział wzięło 6 uczniów.

Wyniki konkursu:
Dawid Trzop kl.VI b - I miejsce
Szymon Stasiukiewicz kl. VI b - II miejsce
Filip Banaś kl. V c - III miejsce
Kacper Nilek kl. V b - IV miejsce
Sebastian Kostrubiec kl. V c - V miejsce
Oliwer Głowacki kl. V c - VI miejsce

Wszystkim uczestnikom gratulujemy za zaangażowanie i odwagę. Pani Wicedyrektor i p. Aldonie Przybylskiej dziękujemy za pracę w Komisji Konkursowej.
Koordynator konkursu Katarzyna MarchowieckaNotatka: p. Katarzyna Marchowiecka