WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI „DRZEWO W LITERATURZE I SZTUCE” - 2016
Dodane przez admin dnia 07 marzec 2016

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI „DRZEWO W LITERATURZE I SZTUCE” - 2016

Zapraszamy uczniów naszej placówki do wzięcia udziału w konkursie pt. „Drzewo w literatu-rze i sztuce”, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieniu Pomorskim.


Rozszerzona zawartość newsa

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI „DRZEWO W LITERATURZE I SZTUCE” - 2016

Zapraszamy uczniów naszej placówki do wzięcia udziału w konkursie pt. „Drzewo w literatu-rze i sztuce”, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieniu Pomorskim.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie w formie plastycznej wizerunku drzewa lub napisa-nie wiersza związanego tematycznie z drzewem.

Forma wykonania prac:
plastycznej: dowolna technika plastyczna (płaska): pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki, grafika, na papierze typu brystol (format A3, A4),
literackiej: praca napisana wierszem (czcionka 14, Times New Roman, interlinia 1,5), podpi-sana.

Kapituła konkursu oceniając prace, weźmie pod uwagę:
• umiejętność doboru tematu pracy,
• jakość wykonania,
• oryginalność,
• ogólną estetykę pracy.

Konkurs plastyczny zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
• 5-6 lat,
• 7-9 lat,
• 10-13 lat.

Konkurs literacki adresowany jest do uczniów klas 4-6.
Do konkursu nie można zgłaszać prac adaptowanych (kopiowanych, wzorowanych), nagradza-nych w innych konkursach.

Każda praca musi mieć dołączoną metryczkę zawierającą następujące dane:
• imię i nazwisko autora pracy,
• wiek autora,
• dane adresowe szkoły,
• imię i nazwisko opiekuna,
• adres mailowy.

Termin oddania prac wychowawcom lub nauczycielom języka polskiego do 30.03.2016 r. Wybierzemy trzy najlepsze prace z każdej kategorii wiekowej i prześlemy je do organizatora konkursu.

Zachęcamy do zagłębienia się w temat konkursu - „Drzewo w literaturze i sztuce”, poszukiwań inspiracji w mitach, legendach oraz własnych spostrzeżeniach, a także do przetworzenia swoich myśli w niepowtarzalne prace plastyczne i literackie.

Notatka: p. Ł. Połuboczko