Rymowanki ortograficzne - 2016
Dodane przez admin dnia 07 kwiecień 2016

Rymowanki ortograficzne - 2016

Konkurs pt.: „Rymowanki ortograficzne” (dla uczniów klasy I- VI)


Rozszerzona zawartość newsa

Rymowanki ortograficzne - 2016

Konkurs pt.: „Rymowanki ortograficzne” (dla uczniów klasy I- VI)

Zapraszamy wszystkich uczniów klas I-VI do udziału w konkursie, w którym należy stworzyć rymowankę ortograficzną dotyczącą trudności ortograficznej, np. .”rz”, „ż” lub „ó”, „u”, „h”, „ch”, pisownia „nie” z różnymi częściami mowy.
1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych :
- kl. I-III
- kl. IV-VI
2. Temat rymowanki musi być związany z popularyzacją poprawności ortograficznej.
3. Każdy uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę nie krótszą niż 6 wersów.
4. Wszystkie teksty powinny być wydrukowane na kartkach formatu A4.
5. Każda praca (na odwrocie kartki) powinna zawierać następujące informacje:
-imię i nazwisko autora, wiek, klasę.
6. Nie będą oceniane prace zaczerpnięte z książek i Internetu.
7. Termin złożenia prac: 21 kwietnia 2016 r. (podpisane prace należy oddać Annie Ziółkowskiej).

Notatka: p. A. Ziółkowska