Przez drzwi szafy do Narnii - 2016
Dodane przez admin dnia 29 maj 2016


PRZEZ DRZWI SZAFY DO NARNII - 2016

Dnia 20 maja 2016 r. w naszej szkole odbył się POWIATOWY KONKURS CZYTELNICZY DLA UCZNIÓW KLAS V „PRZEZ DRZWI SZAFY DO NARNII”.


Rozszerzona zawartość newsa


PRZEZ DRZWI SZAFY DO NARNII - 2016

Dnia 20 maja 2016 r. w naszej szkole odbył się POWIATOWY KONKURS CZYTELNICZY DLA UCZNIÓW KLAS V „PRZEZ DRZWI SZAFY DO NARNII”.
Konkursowe zmagania miały na celu: popularyzację twórczości C.L. Lewis’a, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, rozwijanie kultury czytelniczej uczniów, uwrażliwienie na piękno literatury i sztuki oraz kształcenie poczucia estetyki. Podczas konkursu uczniowie kształcili umiejętności prawidłowej i skutecznej komunikacji interpersonalnej, współdziałanie do twórczego rozwiązywania problemów, umiejętności pracy w zespole.
Uczestnicy konkursu zobowiązani byli wykazać się znajomością trzech pierwszych części cyklu Opowieści z Narnii: Lew, Czarownica i stara szafa, Książe Kaspian, Podróż „Wędrowca do Świtu” oraz biografią autora powieści.
Konkurencje zawierały: test wyboru, krzyżówkę, „prawda czy fałsz”, rozpoznawanie wypowiedzi bohaterów, układanie wydarzeń zgodnie z chronologią, opis postaci, wypowiedź – reklama. losowanie pytań w określonej wadze punktowej
Uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością treści książek, Podczas konkursu odczuwało się ożywioną współpracę w dwuosobowych zespołach oraz zdrową rywalizację między zespołami.
Komisja Konkursowa wytypowała laureatów:
- I miejsce: Martyna Osiecka, Jakub Wysocki - Szkoła Podstawowa nr 8 w Kołobrzegu
- II miejsce SP 5 w Kołobrzegu: Karina Belz, Mateusz Michalski – Szkoła Podstawowa nr 5 w Kołobrzegu
- III miejsce: Oliwia Zdrojewska, Jan Jakubowski - Szkoła Podstawowa nr 3 w Kołobrzegu
Zwycięzcom i ich nauczycielom serdecznie gratulujemy!
Kontynuacja konkursu z przewidziana jest w kolejnych latach.
Konkurs przygotowały panie: Jolanta Gruszczyńska, Magdalena KorytowskaNotatka: p. J. Gruszczyńska, M. Korytowska