"NAUCZYCIEL NA 6" - 2016
Dodane przez admin dnia 26 wrzesień 2016

"NAUCZYCIEL NA 6" - 2016

Do 5 października br. można przesyłać zgłoszenia do konkursu „Nauczyciel na 6”. Konkurs organizowany jest przez redakcję „Gazety Kołobrzeskiej” przy współpracy z Starostwem Powiatowym oraz Urzędem Miasta Kołobrzeg. Uczestnikiem Konkursu może być każdy nauczyciel zatrudniony w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub innej placówce oświatowej na terenie miasta oraz całego powiatu kołobrzeskiego.
Kandydatów do tytułu mogą zgłaszać uczniowie, absolwenci i ich rodzice.
Szukamy wyjątkowych nauczycieli, którzy potrafią dostrzec potrzeby ucznia oraz mają osiągnięcia nie tylko w pracy dydaktycznej, ale i wychowawczej. „Nauczyciel na 6” musi mieć przede wszystkim nieprzeciętną osobowość. Przede wszystkim brana będzie pod uwagę innowacyjność nauczyciela, jego zaangażowanie, umiejętność współpracy z innymi, pomysłowość oraz pasję.

Aby zgłosić swojego kandydata wystarczy wypełnić formularz opublikowany na łamach Gazety Kołobrzeskiej oraz na portalu gazetakolobrzeska.pl oraz napisać uzasadnienie, które przekona jury o wyjątkowości kandydata. Dokumenty należy przesłać do redakcji:
Gazeta Kołobrzeska
ul. Myśliwska 6
78-100 Kołobrzeg
z dopiskiem na kopercie „Nauczyciel na 6” najpóźniej do 5 października br. (liczy się data stempla pocztowego).
Zwycięzcę konkursu poznamy w Dniu Nauczyciela, 14 października.

Komisja, w składzie:
1. Przedstawiciel Gazety Kołobrzeskiej
2. Przedstawiciel Starostwa Powiatowego
3. Przedstawiciel Urzędu Miasta Kołobrzeg,
przeliczy głosy, wybierając na ich podstawie: „NAUCZYCIELA NA 6” MIASTA KOŁOBRZEG oraz „NAUCZYCIELA NA 6” POWIATU KOŁOBRZESKIEGO.