Historia II wojny światowej: kampania wrześniowa - 2016
Dodane przez admin dnia 09 październik 2016

Historia II wojny światowej: kampania wrześniowa - 2016

Centrum Edukacji Historycznej MYŚLICIEL - I Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Historia II wojny światowej: kampania wrześniowa”
W naszej szkole rozpoczęły się przygotowania do ogólnopolskiego konkursu historycznego o tematyce kampanii wrześniowej rozpoczynającej II wojnę światową.


Rozszerzona zawartość newsa

Historia II wojny światowej: kampania wrześniowa - 2016

Centrum Edukacji Historycznej MYŚLICIEL - I Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Historia II wojny światowej: kampania wrześniowa”
W naszej szkole rozpoczęły się przygotowania do ogólnopolskiego konkursu historycznego o tematyce kampanii wrześniowej rozpoczynającej II wojnę światową.
Pierwsi odważni uczniowie klas IV-VI zgłosili się do udziału... BRAWO!
Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w dniu 24 listopada 2016 roku w naszej szkole.

Proszę zapoznać się z regulaminem konkursu.

Centrum Edukacji Historycznej MYŚLICIEL I Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Historia II wojny światowej: kampania wrześniowa”
REGULAMIN
1. Organizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Historia II wojny światowej: kampania wrześniowa” jest Centrum Edukacji Historycznej MYŚLICIEL z siedzibą w Warszawie.
2. W roku szkolnym 2016/2017 Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
*dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI (test i praca plastyczna)
3. Cele I Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Historia II wojny światowej: kampania wrześniowa”:
*rozwijanie wiedzy i zainteresowania historią naszej Ojczyzny, Europy i świata;
* budzenie szacunku dla Polaków i ich bohaterskich czynów podczas kampanii wrześniowej;
* kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży;
* propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
* propagowanie uroczystego obchodzenia rocznic historycznych związanych z kampanią wrześniową;
* rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach (np. mapa, plan, tekst źródłowy, książka, film, itp.).
4. Formy I Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Historia II wojny światowej: kampania wrześniowa”:
a) TEST
przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych;
* składa się z 30 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru (1 punkt za prawidłową odpowiedź) oraz z jednego pytania otwartego (od 0 do 10 punktów);
*przy pytaniach zamkniętych uczeń wybiera wyłącznie jedną odpowiedź i zaznacza ją przez zamalowanie odpowiedniego kwadratu na karcie odpowiedzi;
* do uzupełniania testu uczeń używa długopisu lub pióra z czarnym bądź niebieskim wkładem; nie wolno korzystać z ołówka i korektora;
*odpowiedzi do testu uczeń udziela na kartach odpowiedzi przesłanych przez Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu, które następnie zostaną odesłane do niego celem sprawdzenia. Arkusze testów konkursowych pozostają własnością ucznia.

Zakres tematyczny testu dla szkoły podstawowej:
1. Bitwy (Westerplatte, Wizna, Bzura, Kępa Oksywska, Warszawa, Hel, Kock [data, dowódcy, nazwy jednostek]).
2. Armie polskie (dowódcy, nazwy jednostek, usytuowanie na mapie).
3. Polska Marynarka Wojenna we wrześniu 1939 r. (jej stan i działania, m.in: ORP Orzeł, ORP Gryf, ORP Wicher, ORP Wilk, ORP Grom).
4. Założenia niemieckiego planu Fall Weiss.
5. Agresja radziecka na Polskę (data, główne miejsca walk).
6. Ważne daty i pojęcia (m.in. 1.09.1939, 17.09.1939, 2.10.1939, 5.10.1939; dziwna wojna, kampania wrześniowa, Polskie Termopile, okupacja, agresja).

KONKURS PLASTYCZNY
* Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej (klasy IV-VI);
*tematem pracy jest kampania wrześniowa i związane z nią wydarzenia oraz postaci historyczne – uczeń może wykonać portret, zilustrować dowolnie wybrane wydarzenie z kampanii wrześniowej lub zaprezentować współczesne miejsca upamiętniające kampanię np. pomniki, rzeźby, itp.;
* zadaniem ucznia jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej w formacie A 4 przy wykorzystaniu dowolnej techniki (oprócz technik przestrzennych);
*prace plastyczne muszą być zatytułowane i zawierać ponadto: imię i nazwisko autora oraz opiekuna i dane adresowe szkoły.

Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w dniu 24 listopada 2016 roku. Czas trwania: 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne.
Serdecznie zapraszam uczniów klas IV- VI do udziału.
Udział w konkursie należy zgłosić do 18 października 2016 r. do p. Katarzyny Marchowieckiej.

Notatka: p. K. Marchowiecka