POWIATOWY KONKURS CZYTELNICZY „PRZEZ DRZWI SZAFY DO NARNII” - 2017
Dodane przez admin dnia 28 maj 2017


POWIATOWY KONKURS CZYTELNICZY „PRZEZ DRZWI SZAFY DO NARNII” - 2017

Dnia 23 maja 2017 r. w naszej szkole odbył się POWIATOWY KONKURS CZYTELNICZY DLA UCZNIÓW KLAS V „PRZEZ DRZWI SZAFY DO NARNII”.
Konkursowe zmagania miały na celu: popularyzację twórczości C.L. Lewis’a, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, rozwijanie kultury czytelniczej uczniów, uwrażliwienie na piękno literatury i sztuki oraz kształcenie poczucia estetyki. Podczas konkursu uczniowie kształcili umiejętności prawidłowej i skutecznej komunikacji interpersonalnej, współdziałanie do twórczego rozwiązywania problemów, umiejętności pracy w zespole.


Rozszerzona zawartość newsa


POWIATOWY KONKURS CZYTELNICZY „PRZEZ DRZWI SZAFY DO NARNII” - 2017

Dnia 23 maja 2017 r. w naszej szkole odbył się POWIATOWY KONKURS CZYTELNICZY DLA UCZNIÓW KLAS V „PRZEZ DRZWI SZAFY DO NARNII”.
Konkursowe zmagania miały na celu: popularyzację twórczości C.L. Lewis’a, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, rozwijanie kultury czytelniczej uczniów, uwrażliwienie na piękno literatury i sztuki oraz kształcenie poczucia estetyki. Podczas konkursu uczniowie kształcili umiejętności prawidłowej i skutecznej komunikacji interpersonalnej, współdziałanie do twórczego rozwiązywania problemów, umiejętności pracy w zespole.
Uczestnicy konkursu zobowiązani byli wykazać się znajomością trzech pierwszych części cyklu Opowieści z Narnii: Lew, Czarownica i stara szafa, Książe Kaspian, Podróż „Wędrowca do Świtu” oraz biografią autora powieści.
Konkurencje zawierały: test wyboru, krzyżówkę, „prawda czy fałsz”, rozpoznawanie wypowiedzi bohaterów, układanie wydarzeń zgodnie z chronologią, opis postaci, wypowiedź – reklama. losowanie pytań w określonej wadze punktowej
Uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością treści książek, Podczas konkursu odczuwało się ożywioną współpracę w dwuosobowych zespołach oraz zdrową rywalizację między zespołami.
Komisja Konkursowa wytypowała laureatów:
- I miejsce: Weronika Kamińska, Łukasz Urbański - Szkoła Podstawowa nr 3 w Kołobrzegu
- II miejsce: Natalia Rekowska, Krzysztof Kucybała– Szkoła Podstawowa nr 5 w Kołobrzegu
- III miejsce: Maja Wawrzyszko, Michał Rożek - Szkoła Podstawowa nr 8 w Kołobrzegu
Naszą szkołę reprezentowali: Weronika Stoma z kl. V C oraz Filip Surowiec z kl. V A
Wszystkim uczestnikom i ich nauczycielom serdecznie gratulujemy!
Kontynuacja konkursu przewidziana jest w kolejnych latach.
Konkurs odbył się w ramach projektu edukacyjnego dla uczniów klas IV – VI „Czytanie moją pasją”. Konkurs przygotowały panie: Jolanta Gruszczyńska, Magdalena Korytowska.

Notatka: p. Jolanta Gruszczyńska