Strona Główna * Panel poczty * Kontakty * Plan lekcji 23 Wrzesień 2018, 06:34  
Menu

sobek_1 Szkoła
Patron
Symbole
Oferta
Historia szkoły
Certyfikaty
Orlik 2012
Galeria

sobek_1 Oddział Przedszkolny
Oddział przedszkolny 3,4,5-latków
Oddział przedszkolny 5,6-latków "0" A
Koncepcja pracy oddziału przedszkolnego
Przedszkolny Oddział Specjalny

sobek_1 Praca szkoły
Dyrekcja
Sekretariat
Administracja
Gabinet medyczny
Autobusy
Basen
Rejon szkoły
Kontakt

sobek_1 Uczniowie
null.gif sobek1 Sześciolatek w szkole
Dojrzałość szkolna
Integracja
Nasze klasy
Parlament Uczniowski
Szkolny Klub Wolontariatu
Zajęcia dodatkowe
Konkursy
Absolwenci
Absolwent roku
news.gif sobek1 Egzamin ósmoklasisty

sobek_1 Nauczyciele
Rada Pedagogiczna
Wychowawcy klas
Pedagog
Psycholog
Logopeda
Gimnastyka korekcyjna
Reedukator
Rehabilitacja
Sala doświadczania świata
Świetlica I-IV
Świetlica V-VII
Biblioteka i ICIM
Administrator strony

sobek_1 Rodzice
Zebrania
Rada Rodziców
AUTYZM
news.gif sobek1 REFORMA EDUKACJI

sobek_1 Wskazówki
Integracja sensoryczna
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Dopalacze
Bezpieczeństwo
Grypa A(H1N1)
ZDROWE ŻYWIENIE

sobek_1 Dokumenty
Statut szkoły
Przedmiotowe zasady oceniania
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
Koncepcja pracy szkoły
Wewnątrzszkolny program doradztwa zawodowego
Szkolny zestaw programów nauczania
Szkolny zestaw podręczników
Innowacje
Prawa i obowiązki ucznia
Szkoła bez przemocy
Procedura odbioru dzieci
Dokumenty do pobrania

sobek_1 Informacje
Klauzula informacyjna (RODO)
Kalendarz roku szkolnego
Plan pracy szkoły
null.gif sobek1 Plan lekcji
Podręczniki
Ważne daty
Dzwonki
Linki
Pliki do pobrania

Certyfikaty

SZKOŁA W RUCHU
SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW
Dzwonki
    1. 8.00 - 8.45
    2. 8.55 - 9.40
    3. 9.50 - 10.35
    4. 10.45 - 11.30
    5. 11.50 - 12.35
    6. 12.50 - 13.35
    7. 13.45 - 14.30
    8. 14.40 - 15.25
Certyfikat - SZKOŁA Z KLASĄ

W roku szkolnym 2004/2005 nasza szkoła brała udział w akcji „Szkoła z klasą” organizowanej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez „Gazetę Wyborczą” i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Czym jest "Szkoła z klasą"?

"Szkoła z klasą" jest akcją społeczną dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Celem akcji jest zasianie w polskich szkołach nowego sposobu myślenia o oświacie, promowanie zasad wspierających nowoczesną, efektywną edukację, podnoszące jej poziom, oddziaływanie na poprawę kultury wychowawczej oraz ożywianie współpracy szkół z ich bliższą i dalszą okolicą, ze środowiskiem lokalnym.

Program przygotowała "Gazeta Wyborcza", fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz portal Gazeta.pl. Honorowy patronat objął prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Program finansowany jest przez Agorę SA, wydawcę m.in. "Gazety Wyborczej" i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Akcja "Szkoła z klasą" rozpoczęła się 20 maja 2002 r. w "Gazecie" od ogłoszenia jej manifestu. Od czerwca do października napływały tysiące zgłoszeń od szkół.
Program to sześć głównych zasad dobrej, mądrej, przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom szkoły:
1. Szkoła dobrze uczy każdego,
2. Szkoła ocenia sprawiedliwie,
3. Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat,
4. Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości,
5. Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat,
6. Szkoła przygotowuje do przyszłości.
Do każdej przygotowano po kilka zadań (w sumie zadań jest 30). Zadania, które zostały postawione przed szkołami, to ambitne, często nowatorskie wyzwania.

Każda z zainteresowanych szkół w ciągu roku szkolnego powinna zrealizować sześć wybranych przez siebie zadań (po jednym do każdej zasady "Szkoły z klasą"). Sprawozdania z ich realizacji przysyłają do sekretariatu akcji, gdzie zostaje ono zaliczone. Zaliczenie wszystkich sześciu wybranych przez szkołę zadań sprawi, że otrzyma ona tytuł "Szkoły z klasą". Laureaci otrzymują dyplomy podpisane przez prezydenta, a "Gazeta" opublikuje przewodnik po "Szkołach z klasą". "Szkoła z klasą" to nie konkurs, w którym jedne szkoły miałyby dystansować inne! Tu każda szkoła ma szanse na zaliczenie programu. Udział w akcji na pewno zaowocuje poprawą oferty edukacyjnej szkoły w danym roku, powinien też wywołać bardziej trwałe zmiany w pracy placówki.

"Szkoła z klasą" to dziesiątki tysięcy uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół i samorządowców, którzy chcą, aby ich szkoły uczyły twórczego i krytycznego myślenia, sprawiedliwie oceniały, miały dobry klimat, rozwijały w młodych wrażliwość, pomagały im uwierzyć w siebie i przygotowywały swych uczniów do dorosłości w nowoczesnym, szybko zmieniającym się świecie.

W akcji wzięły udział szkoły niemal z każdego zakątka Polski - z wielkich aglomeracji i małych wiosek, ze wschodu i zachodu, z centrum, pogórza i wybrzeża, publiczne i niepubliczne. Przeglądając listę miejscowości, z których szkoły przystąpiły do akcji, można zauważyć przewagę miejscowości małych. Początek ich alfabetycznej listy wygląda tak: Adamowizna, Adamów, Aleksandrów Kujawski, Baborowo, Bachórzec, Bakałarzewo.

Okazało się zatem, że "Szkoła z klasą" pomaga w wyrównywaniu szans edukacyjnych. Już w pierwszej zasadzie akcji znajduje się hasło, które ożywia dziś oświatę w wielu krajach: nie zostawiaj żadnego dziecka z tyłu (leave no child behind).

Żródło: http://szkolazklasa.gazeta.pl/szkolazklasa/0,0.html

Zadania realizowane przez naszą szkołę:
ZASADA 1 - Szkoła dobrze uczy każdego ucznia
    Zadanie 1 D: Lepiej przygotować do egzaminu
ZASADA 2 - Szkoła ocenia sprawiedliwie
    Zadanie 2 B: Poprawiamy ocenianie z poszczególnych przedmiotów
ZASADA 3 Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat
    Zadanie 3 C: Festiwal nauki
ZASADA 4 Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości
    Zadanie 4 C: Praca dla innych
ZASADA 5 Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat
    Zadanie 5 D: Szkoła bez przemocy
ZASADA 6 Szkoła przygotowuje do przyszłości
    Zadanie 6 A: Jak uczymy języka

Nasza szkoła zrealizowała wybrane przez siebie zadania. Sprawozdania zostały zaliczone, co sprawiło, że otrzymaliśmy zaszczytny tytuł "Szkoły z klasą".[ powrót - poprzednia strona ]
BIP
FACEBOOK
DZIENNIK

Dziennik elektroniczny:

Logowanie do dziennika

Poradniki

CYBERNAUCI
SPONSORZY
Telefon zaufania
Pajacyk
Bezpieczny internet


Informacje

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Urząd Miasta Kołobrzeg

Urząd Gminy Kołobrzeg

Miejska Biblioteka Publiczna

Regionalne Centrum Kultury

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Losowa Fotka
zdj_24.jpg
zdj_24.jpg
Pasowanie na czytelnika - 2012
Pogoda

Pogoda dla Kołobrzegu
według onet.pl