Strona Główna * Panel poczty * Kontakty * Plan lekcji 19 Październik 2018, 20:34  
Menu

sobek_1 Szkoła
Patron
Symbole
Oferta
Historia szkoły
Certyfikaty
Orlik 2012
Galeria

sobek_1 Oddział Przedszkolny
Oddział przedszkolny 3,4,5-latków
Oddział przedszkolny 5,6-latków "0"
Koncepcja pracy oddziału przedszkolnego
Przedszkolny Oddział Specjalny

sobek_1 Praca szkoły
Dyrekcja
Sekretariat
Administracja
Gabinet medyczny
Autobusy
Basen
Rejon szkoły
Kontakt

sobek_1 Uczniowie
null.gif sobek1 Sześciolatek w szkole
Dojrzałość szkolna
Integracja
Nasze klasy
Parlament Uczniowski
Szkolny Klub Wolontariatu
Zajęcia dodatkowe
Konkursy
Absolwenci
Absolwent roku
Egzamin ósmoklasisty

sobek_1 Nauczyciele
Rada Pedagogiczna
Wychowawcy klas
Pedagog
Psycholog
Logopeda
Gimnastyka korekcyjna
Reedukator
Rehabilitacja
Sala doświadczania świata
Świetlica I-IV
Świetlica V-VII
Biblioteka i ICIM
Administrator strony

sobek_1 Rodzice
Zebrania
Rada Rodziców
AUTYZM
news.gif sobek1 REFORMA EDUKACJI

sobek_1 Wskazówki
Integracja sensoryczna
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Dopalacze
Bezpieczeństwo
Grypa A(H1N1)
ZDROWE ŻYWIENIE

sobek_1 Dokumenty
Statut szkoły
Przedmiotowe zasady oceniania
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
Koncepcja pracy szkoły
Wewnątrzszkolny program doradztwa zawodowego
Szkolny zestaw programów nauczania
Szkolny zestaw podręczników
Innowacje
Prawa i obowiązki ucznia
Szkoła bez przemocy
Procedura odbioru dzieci
Dokumenty do pobrania

sobek_1 Informacje
Klauzula informacyjna (RODO)
Kalendarz roku szkolnego
Plan pracy szkoły
null.gif sobek1 Plan lekcji
Podręczniki
Ważne daty
Dzwonki
Linki
Pliki do pobrania

Certyfikaty

SZKOŁA W RUCHU
SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW
Dzwonki
    1. 8.00 - 8.45
    2. 8.55 - 9.40
    3. 9.50 - 10.35
    4. 10.45 - 11.30
    5. 11.50 - 12.35
    6. 12.50 - 13.35
    7. 13.45 - 14.30
    8. 14.40 - 15.25
Certyfikat - ORTOGRAFFITI

Nasza szkoła od roku szkolnego 2006/2007 bierze udział w Programie Edukacyjno-Terapeutycznym "ORTOGRAFFITI". Organizatorem Programu jest Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. Program uzyskał rekomendację oraz pełne wsparcie Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Na czym polega Program Edukacyjno-Terapeutyczny "ORTOGRAFFITI"?

Spośród uczniów przystępujących co roku do sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej oraz do egzaminu gimnazjalnego, średnio 8-9% ma zdiagnozowaną dysleksję. Jednak tylko niewielki odsetek tych dzieci uzyskuje w trakcie edukacji konieczną pomoc. Wskazania postdiagnostyczne, które są elementem opinii o dysleksji, stanowią często martwy zapis.

Rozwiązaniem sygnalizowanego problemu jest wdrożenie w szkole Programu Edukacyjno-Terapeutycznego ORTOGRAFFITI kompleksowego systemu pomocy uczniom z dysleksją. Dzięki niemu jest możliwe objęcie opieką każdego ucznia dyslektycznego, bez względu na możliwości szkoły.

Program Edukacyjno-Terapeutyczny ORTOGRAFFITI to jedyny kompleksowy system pomocy uczniom z dysleksją lub mającym trudności w nauce ortografii.

ORTOGRAFFITI to seria 8 zeszytów ćwiczeń adresowanych do dzieci w wieku 10-13 lat, które mają trudności w nauce ortografii lub specyficzne trudności w uczeniu się, objawiające się dysleksją, dysortografią i dysgrafią. W cyklu trzyletnim dziecko objęte jest pełnym programem terapii, który został opracowany przez specjalistów, co daje pewność, że praca będzie się odbywała na właściwie dobranym materiale ćwiczeniowym.

Dziecko pracujące na podstawie Programu ORTOGRAFFITI:

 • usprawnia funkcje poznawcze uczestniczące w nauce czytania i pisania, a także pamięć, koncentrację uwagi, logiczne myślenie;
 • osiąga postępy w pisaniu w zakresie poprawności ortograficznej oraz poziomu graficznego pisma;
 • opanowuje umiejętność płynnego czytania, a zwłaszcza technikę czytania i rozumienie czytanego tekstu, poszerza zakres słownictwa i wiadomości;
 • rozwija sprawność językową w zakresie form wypowiedzi pisemnej i ustnej;
 • osiąga lepsze wyniki w nauce a jego motywacja do pracy wzrasta.
 • Program dotyczy nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

  Do Programu przystępuje nauczyciel wraz z uczniami, którzy zostaną objęci opieką.

  Warunkiem udziału w programie jest jednoczesne spełnienie następujących warunków:

  1. Przesłanie poprawnie wypełnionego zgłoszenia do Programu.
  2. Praca z grupą co najmniej pięciu uczniów na podstawie zeszytów ORTOGRAFFITI.
  3. Posiadanie i wykorzystywanie przez każdego ucznia oryginalnych zeszytów ORTOGRAFFITI. Kopiowanie w całości lub we fragmentach zeszytów ORTOGRAFFITI jest niedozwolone i wyklucza możliwość udziału w Programie. Wynika to z ważnej funkcji pełnionej przez kolor w dużej części ćwiczeń w każdym zeszycie. Po powieleniu ćwiczenia stają się mniej atrakcyjne, a znaczna część z nich w ogóle przestaje być czytelna.
  4. Nieprzerwane wykorzystywanie przez nauczyciela w pracy z uczniami co najmniej trzech różnych zeszytów ORTOGRAFFITI.

  Przebieg Programu:

  1. Udział w programie rozpoczyna się w momencie podjęcia pracy z serią ORTOGRAFFITI, po spełnieniu wymogów formalnych.
  2. Organizator przesyła potwierdzenie udziału w Programie każdemu nauczycielowi, który przesłał zgłoszenie do Programu.
  3. Nauczyciel i uczniowie pracują zgodnie ze wskazówkami dla osób pracujących z serią.
  4. Po roku uczestnictwa w Programie szkoła otrzymuje certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji poświadczający jej udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjno-Terapeutycznym ORTOGRAFFITI.
  5. Formalne poświadczenie udziału w Programie otrzymają nauczyciele, którzy uczestniczyli w Programie przez co najmniej jeden rok.

  Źródło: www.ortograffiti.pl

  Program Edukacyjno-Terapeutyczny "ORTOGRAFFITI" w naszej szkole:

  W zajęciach opartych na programie uczestniczą wszyscy zainteresowani uczniowie z klas III-VI.
  Podstawowe zadania zajęć to: usprawnianie techniki czytania, ćwiczenia w rozumieniu czytanej treści, wypracowanie nawyku pisania poprawnego pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, graficznym, wdrażanie do autokorekty, wypracowanie czujności i wrażliwości ortograficznej, utrwalenie zasad ortograficznych (znajomość i stosowanie), wypracowanie umiejętności redagowania tekstów. Uczniowie pracują również nad wzbogacaniem słownika czynnego i biernego, doskonaleniem pamięci i spostrzegawczości słuchowej i wzrokowej, poprawą poziomu graficznego pisma. Ćwiczą koncentrację uwagi.

  Zajęcia oparte na programie prowadzą: pani Aleksandra Rosiek i pani Ewa Smaruj.

  Po kolejnym roku uczestnictwa w Programie nasza szkoła ponownie otrzymała certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji poświadczający jej udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjno-Terapeutycznym ORTOGRAFFITI.

             

  Zapraszamy do zapoznania się z wiekszą ilością informacji na stronie:

  http://www.ortograffiti.pl
  [ powrót - poprzednia strona ]
  BIP
  FACEBOOK
  DZIENNIK

  Dziennik elektroniczny:

  Logowanie do dziennika

  Poradniki

  CYBERNAUCI
  SPONSORZY
  Telefon zaufania
  Pajacyk
  Bezpieczny internet


  Informacje

  Ministerstwo Edukacji Narodowej

  Urząd Miasta Kołobrzeg

  Urząd Gminy Kołobrzeg

  Miejska Biblioteka Publiczna

  Regionalne Centrum Kultury

  Centralna Komisja Egzaminacyjna

  Losowa Fotka
  jpg_54.jpg
  jpg_54.jpg
  FAIR FRIENDS 2014 – RUNDA KWALIFIKACYJNA
  Pogoda

  Pogoda dla Kołobrzegu
  według onet.pl